Servicii

Va stăm la dispoziție cu următoarele servicii: TRADUCERE, INTERPRETARIAT și SERVICII CONEXE.

TRADUCERI:

Traduceri simple – Traducerile simple sunt acele traduceri care nu necesită certificarea traducătorului autorizat .

Traduceri autorizate – Traducerile autorizate sunt traducerile care poartă la final semnătura și ștampila traducătorului, alături de încheierea acestuia care atestă conformitatea textului tradus cu originalul.

Traduceri Legalizate – Conform noii legislații, pot fi legalizate doar traducerile efectuate după acte care pot fi înscrise în registrele publice. În acest sens, aceste acte trebuie sa îmbrace forma autentică și pot fi: acte emise de instituții ale statului, documente care poartă dată certă sau legalizare de semnătură sau copiile legalizate.
Legalizarea unei traduceri presupune legalizarea semnăturii de către Notarul Public, astfel certificându-se calitatea de traducător autorizat de Ministerul Justiției

INTERPRETARIAT:

Interpretariatul reprezintă traducerea orala și redarea cât mai exactă a mesajului transmis.
Serviciile de interpretariat pe care le oferim sunt: consecutiv (la birouri notariale, întâlniri, etc.) și simultan (la cască, pentru conferințe, ședințe, etc.).

SERVICII CONEXE:

Apostila pe actele originale – Potrivit art. 2 din Convenția de la Haga, fiecare stat contractant scutește de supralegalizare actele cărora li se aplica aceasta convenție și care urmează să fie prezentate pe teritoriul său. Supralegalizarea, în sensul prezentei convenții, are în vedere numai formalitatea prin care agenții diplomatici sau consulari ai țării pe teritoriul căreia actul urmează să fie prezentat atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului și a stampilei de pe acest act.

Începând cu data de 1 noiembrie 2004, în cadrul Prefecturii Municipiului București s-a demarat activitatea de aplicare a apostilei – supralegalizare a actelor oficiale administrative întocmite pe teritoriul României și care urmează să producă efecte juridice pe teritoriul unui stat semnatar al Convenției de la Haga.

Apostila pe Traducere – Acesta apostilă se aplică la Camera Notarilor Publici și certifică faptul că notarul care a legalizat traducerea este membru al camerei Notarilor și autorizat corespunzător.

Supralegalizarea– se aplică pentru țările care nu fac parte din Convenția de la Haga. Aceasta se aplică atât pe actele originale (la Ministerul Afacerilor Externe – secțiunea consulara) cât și pe traducerile legalizate (Camera Notarilor Publici).

Servicii consulare la Ambasade (ex: Siria, Liban, Emiratele Arabe Unite , China, etc.) -Vizarea documentelor care au fost în prealabil supralegalizate la Ministerul Afacerilor Externe/Camera Notarilor Publici

Vizarea actelor comerciale – această procedură are loc la Camera de Comerț și Industrie

Vizarea actelor de studii Universitare – Se face în scopul echivalării și recunoașterii studiilor de către Ministerul Educației